Objednáním přepravy zákazník uděluje na dobu neurčitou souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů společnosti VIP line s.r.o., IČ 03154921, se sídlem tř. Václava Klementa 1439, Mladá Boleslav 293 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 228070  (dále jen „VIP line“), v rozsahu jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla. Uvedené informace mohou být použity pro kontaktování zákazníka, vyhotovení nabídky přepravních služeb, zasílání informací o nových službách. 

Zákazník si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným společnosti VIP line. Zákazník má právo po dobu, po kterou je jím souhlas udělen, požadovat informace o zpracování jeho osobních údajů, zejména má zákazník právo požádat VIP line o odstranění závadného stavu, o provedení opravy osobních údajů, vysvětlení způsobu zpracování osobních údajů, nebo likvidace osobních údajů a dále má zákazník právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zákazník je rovněž oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje VIP line v souvislosti s jeho osobou zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

VIP line s.r.o. komplexní servis pro přepravu osob

 

tř. Václava Klementa 1439, Mladá Boleslav 293 01

 

+420 602 321 264

 

jednatel@vipline.cz